Hlavní cíle z.s. Magorův statek

Občanské sdružení Magorův statek bylo založeno v červenci 2012. Jeho zakladateli jsou děti Ivana Martina Jirouse - Františka Jirousová, Marta Veselá Jirousová a Daniel Degtěv.  

Cílem sdružení je vybudování kulturního zázemí a památníku významného českého básníka, bojovníka proti totalitnímu režimu a vůdčí osoby českého undergroundu Ivana Martina Jirouse (23.9.1944 – 10.11.2011) na statku v Prostředním Vydří č.p.4, na kterém Jirous, řečený Magor, pobýval a pořádal hudební festivaly. Bývalá zemědělská usedlost patří v současné době Jirousově dceři Františce, jejímž přáním je, aby se statek využíval především pro kulturní, vzdělávací a rekreační účely, nikoli jako soukromý pozemek.

Na ustavující schůzi sdružení byla první předsedkyní sdružení zvolena Mgr. Františka Jirousová a tuto funkci vykonává doposud. Místopředsedkyní je Mgr. Marta Veselá Jirousová, členem výboru Daniel Degtěv.

Konkrétní cíle sdružení

A. Vybudování a udržování památníku Ivana Martina Jirouse

  • Oprava a udržování hlavních budov v takovém stavu, v jakém je Ivan Jirous a Juliana Jirousová v roce 1986 koupili, tak aby byl zachován původní venkovský ráz usedlosti. 

  • Vybudování památníku Ivana Martina Jirouse v hlavní místnosti statku - Založení Jirousovy knihovny a shromáždění informačních zdrojů o českém undergroundu a boji proti totalitnímu režimu; shromáždění předmětů, které by upomínaly na Jirousův způsob života a zachování charakteristických rysů místnosti (např. slavné jámy v zemi). 

  • Zařízení zvláštního pokoje pro hosty, který bude vybaven především předměty z Jirousovy pozůstalosti a ubytování v něm bude poskytováno bezplatně.

  • Udržování dvora a zahrady v podobě divokého přírodního porostu s respektem k Jirousově lásce k přírodě, náletovým dřevinám, ptactvu a zvířatům ze sousedství.

B. Pořádání vzpomínkových a kulturních akcí v duchu Jirousova odkazu

Poskytování zázemí pro kulturní akce, zejména vzdělávací, týkající se např. historie totalitních režimů, dále hudební, literární, výtvarné apod.

  • Zajištění možnosti pronájmu prostor k pořádání vlastních menších soukromých, kulturních a vzdělávacích akcí.

  • Poskytování zázemí pro vzpomínkové akce. 

C. Vybudování zázemí pro zájemce o ubytování na komerčním i nekomerčním  základě

  • Zajištění a udržování základních energetických zdrojů.

  • Vybudování ubytovacích kapacit pro zájemce z řad přátel, sympatizantů, umělců, studentů nebo vědců, kteří mají zájem o nerušenou tvorbu, bádání nebo pouhý pobyt v místě inspirujícím původní přírodní krásou a neobyčejnou duchovní silou, a kteří jsou schopni řídit se základním pravidlem Magorova statku: Moje svoboda nejen respektuje, ale také umožňuje svobodu ostatních. 

D. Zvelebení prostoru dvora a zahrady za využití různých originálních nápadů

  • Postavení kamenné kaple, venkovních kamen, kamenného altánku, zemljanky apod.

E. Místní rozvoj

  • Zásadou sdružení je poskytovat pracovní příležitosti především místním drobným živnostníkům a řemeslníkům. Práce jsou proto prováděny buď přímo obyvateli Prostředního Vydří nebo řemeslníky z blízkého okolí, a stavební materiály se snažíme nakupovat výhradně v nejbližším okolí.    

Sdružení je neziskovou organizací registrovanou u ministerstva vnitra pod IČO: 22606271.

Sdružení pořádá veřejnou sbírku na podporu svých cílů. Libovolně velké příspěvky lze zasílat na účet sdružení 284491955/0300. Činnost sdružení je od svého vzniku závislá pouze na dobrovolných příspěvcích, z nichž jsou financovány opravy statku.

Veřejná sbírka byla schválena Krajským úřadem v Českých Budějovicích a je povolena od 10.12.2012 do 10.12.2015.