Jak pomoci

 

Původní idea získávání finančních prostředků byla založena na této myšlence: Ivan Martin Jirous měl mnoho přátel a existuje spousta lidí, kteří měli rádi statek v Prostředním Vydří, neradi by ho viděli chátrat a jednou by se tam snad chtěli na několik dnů či týdnů vrátit nebo si tam pořádat vlastní akce. I nepatrná podpora od jednoho člověka, který měl Vydří nebo Magora rád, se ve výsledku může spojit do poměrně mocné finanční síly. Fungovalo to doposud a bude to fungovat ještě lépe, čím více lidí se k nám připojí.

Sponzorský dar

Jednou z možností podpory naší činnosti je sponzorský dar. Sdružení Magorův statek má od prosince 2012 do konce roku 2015 povolenou veřejnou sbírku. Dar může být v jakékoli výši (i velmi malé částky, například ve výši 100 Kč jsou vítány).

Podle zákona musí sdružení disponovat speciálním sbírkovým účtem, který slouží výhradně na sponzorské dary a další výtěžky sbírky. Číslo sbírkového účtu je 284491955/0300.

Abychom vás mohli kontaktovat nebo zaslat potvrzení pro finanční úřad, uveďte do zprávy pro příjemce svůj email nebo adresu.

 

Členství ve sdružení

Zájemci o členství mohou zaslat roční členský příspěvek ve výši 250 Kč nebo 500 Kč (to záleží čistě na vaší úvaze a možnostech) na běžný účet sdružení č. 254497555/0300.

Do zprávy pro příjemce uveďte prosíme svoji emailovou adresu, případně adresu pro zasílání výtisků výročních zpráv a heslo "členství 2014" (nebo něco obdobného).

Členové sdružení dostávají 1x ročně výroční zprávu, mají právo volit orgány sdružení (přeseda, místopředseda, člen výboru) a po tříletém členství mají právo zdarma užívat pokoj pro hosty.

 

Poznámka k získávání finančních prostředků

Možná by se mohlo zdát, že bylo povinností našeho otce se o svůj majetek postarat a nikoli zanechat ho svým dětem v podobě ruiny. Pravda je taková, že byl osobností s mnoha výraznými až protikladnými rysy, z nichž hlavní byla schopnost shromažďovat kolem sebe mnoho lidí, dávat jim naději a vzbuzovat v nich odvahu a radost ze života. (Případně provokací měnit jejich zažité způsoby vnímání světa). To činil i svým básnickým dílem, které zůstane trvalou hodnotou české literatury. Zároveň byl osobností rozporuplnou, známou výtržnostmi a alkoholovými excesy, což lze připsat na vrub jednak jeho komplikované povaze, především ale následkům více než osmiletého věznění v dobách komunismu. (Uvězněn byl za organizaci koncertů skupiny Plastic People of the Universe; za spolupráci na literárním časopise Vokno; přednášce na výstavě Jiřího Laciny; za záměnu slov „zahnat naše vrahy“ v písni Sokolský den na „zahnat Rusy vrahy“; a za iniciaci petice Tak dost). Jak jsme ho znali, žil ze dne na den, a ačkoli mnohokrát plánoval, jak statek opraví, nebyl nikdy schopen tyto své plány uskutečnit, což ho trápilo. Tuto chybu bychom jako jeho potomci chtěli napravit, protože mu sami vděčíme za mnohé.

Opravy jsou zatím financovány především ze sponzorských darů, členských příspěvků, finančních prostředků předsedkyně sdružení Františky Jirousové, a rodinných příslušníků – Marty Veselé Jirousové a Juliany Jirousové.

 

Brigáda

Sdružení pořádá v letních a podzimních měsících podle potřeby brigády. Každá brigáda je vždy předem vyhlášena na Facebooku a zde na webu, kde je také upřesněno, jaké konkrétní práce se budou konat a kolik lidí bude potřeba.