11.3.2013, Abbé Libansky, Barbara Zeidler (Hg.), Ivan Martin Jirous - Leben, Werk, Zeit

IVAN MARTIN JIROUS - LEBEN, WERK, ZEIT, (ŽIVOT / DÍLO / DOBA)
Abbé Libansky, Barbara Zeidler (Hg.)

V únoru 2013 vydal Institut für kulturresistente Güter / Abbé Libansky & Barbara Zeidler/ u rakouského vydavatele Braumüller Verlag knihu o Ivanu Martinovi Jirousovi alias Magorovi. Kniha poskytuje čtenáři poprvé v německém jazyce reprezentativní průřez rozsáhlou tvorbou tohoto českého básníka a kritika umění. ( www nakladatelství )

Kniha, která je zároveń grafickou vzpomínkou na časopis VOKNO,obsahuje mj. eseje, kritiky, dopisy z vězení, pohádky a básně. Autorská tvorba je doplněna dobovými dokumenty, materiály z archivu státní policie, fotografiemi a texty a články o Ivanu Jirousovi, čímž kniha dokumentuje i situaci na disidentské a politické scéně bývalého Československa. Texty z knihy pocházejí mj. z pera Václava Havla, Martina Machovce, Paula Wilsona, Kurta Vonnenguta, Eugena Brikciuse a Toma Stopparda.

Pár fotek z publikace